Споделете:
От основателя

Основите на нашето бизнес поведение са честността, почтеността и изключителната етика в бизнеса.сме честни във всичко. Решени сме винаги да се придържаме към най-високи етични норми и законови стандарти. Ние сме лидер в обслужването на обществото и опазване интереса на бъдещите поколения. Да предпазваме околната среда и да призоваваме към високо ниво на екологично съзнание е наш дълг към страната и към планетата.